Årsmøte på fredag

Det begynner å nærme seg elevrådets årsmøte! I år skal vi både behandle vedtekter, budsjett, regnskap og arbeidsprogram, samt velge kontrollkomite. Det er mulig å melde seg på som observatør, selv om vi ikke garanterer at dere kommer med. Innkalling ligger her.

Nytt styre

Elevrådsstyret for 2017 er:

Leder: Mathilde 2C

Nestleder: Stephen 1F

Økonomiansvarlig: Eline 1A

Informasjonsansvarlig: Bendik 1A

Miljøansvarlig: Ella 1E

Rettighet- og undervisningsansvarlig: Sarosh 1D

Sekretær 1: Alex 1B

Sekretær 2: Norunn 2A

Vi ser alle frem til et produktivt år, og håper dere tar kontakt om dere har saker! (Kontaktdetaljer finnes under Om elevrådet -> Elevrådsstyret)

Styrevalg

Onsdag 25.01 velger Elevrådet nytt styre. Av forskjellige årsaker velger vi også nestleder og sekretær 1(som kun sitter til sommeren). Stillingene som skal velges er da:

  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Informasjonsansvarlig
  • Miljøansvarlig
  • Rettighet- og Undervisningsansvarlig
  • Sekretær 1
  • Sekretær 2

Alle styreverv varer i ett år. Styremedlemmer får muligheten til å forbedre skolen, og lærer mye som blir relevant senere i livet. Om noen ønsker å vite noe om stillingene kan dere snakke med de tidligere styremedlemmene (det er lov å spørre hvem det er).

Vi setter pris på om de som ønsker å stille gir beskjed på forhånd, på mail leder@elevrådet.no, men det går også an å stille spontant. Kun tillitsvalgte har stemmerett.

Takk for et fint høstsymposium!

Da var årets halvtårsmøte over! Det ble vedtatt mye spennende, blant annet at vi fra nå av skal slå sammen vinter- og høstsymposiene og heller ha et stort felles årsmøte på våren der vi behandler både arbeidsprogram og vedtekter. I år var altså siste gang vi hadde høstsymposum!

Takk til alle som møtte opp. Veldig bra oppmøte fra både representantene og observatører. Kakecreds til klasse 1 og 3D. God helg videre!

20161014_123825