Undervisningsansvarlig

F.o.m 2015 er ikke undervisningsansvarlig et eget verv

Generelt om vervet

Undervisningsansvarlig er et verv i elevrådstyret, som har forslagsrett og talerett på vanlige elevrådsmøter, men ikke stemmerett. Tittelen ”undervisningsansvarlig”, 10 kr til den som kommer opp med et bedre navn, innebærer at innehaveren av vervet skal ha ansvaret for saker som har å gjøre med ”elevene og undervisningen”. I tillegg kommer ansvaret som styremedlem, hvilket er å ta stilling til saker som tas opp i styret.

Som undervisningsansvarlig må du gå på to faste møter i uka: elevrådsmøtet og styremøtet. I tillegg til dette kommer møter i Samarbeidsgruppa, hvor undervisningsansvarlig tradisjonelt sett har vært en av elevene som representerer elevrådet i dette samarbeidsorganet. Ellers er det å være undervisningsansvarlig i elevrådet som de fleste andre ting her i livet: det blir hva du gjør det til. Med engasjement og vilje til arbeid er mulighetene endeløse… Hva mulighetene og arbeidet innebærer er opp til hver enkelt som innehar vervet.

Eksempel på den undervisningsansvarliges arbeidsmuligheter

Katta scorer svært godt på de aller fleste punkter i ”Elevundersøkelsen” som gjennomføres hvert år. De punktene Katta scorer dårligst på er Tilbakemelding fra lærerne, Hjelp fra lærerne og Elevmedvirkning. Administrasjonen bruker Elevundersøkelsen som et verktøy for å finne ut hvordan Katta kan bli en bedre skole. Disse punktene er de derfor interesserte i å gjøre noe med. Tilfeldigvis er det også i elevenes, og derfor i elevrådets, interesse. Dette er i stor grad undervisningsansvarligvervet sitt felt, og derfor bør de som innehar dette vervet i årene fremover jobbe tett med administrasjonen (og lærerne!) for å finne løsninger som gjør at elevene føler at deres interesser blir ivaretatt.

Dokumentert av Ane Sydnes Egeland, 3F.

Undervisingsansvarleg gjennom tidene

2007: Ane Sydnes Egeland, 2F/3F.
2008: Emil Stokkeland, 2E.
2009: Hjalmar Richter Kolsaker, 2E.
2010: Anne Straume, 1E
2011: Live Stokkeland, 1B/2B
2012: Marthe Andrea Skretteberg, 1C
2013: ???
2014: Fridtjof Ronge Gjengset 1D / 2D
2015: Rachel Navina Limalanathan 2C/3C