Sekretær

Som sekretær i elevrådet er man et styremedlem som har møte, tale og stemmerett på elevrådsstyremøtene. Man deltar i styredebattene og arbeidet styret gjør, og kan velges til forskjellige komiteer av elevrådet. Men som sekretær har man også andre arbeidsoppgaver overfor elevrådet. Sekretæren leder det administrative arbeidet i elevrådet, med det menes referatskriving av alle elevrådsmøtene, og dokumentering/arkivering av disse, kontaktliste skriving, og av og til renskriving av dokumenter. Med andre ord man leser Einar Gerhardsens “Tillitsmannen” og følger den slavisk ;)

Dette høres kanskje ut som en forferdelig jobb som tar mye tid mens man sysler med “dille-ting”, uten å oppnå revolusjonære resultater. På mange måter er dette sant: en sekretær må være tålmodig. “Men det å lære seg hvordan man gjennom referater (av f.eks styremøtene) kan holde styring på prosessene, (sikre at det som skal gjøres blir gjort, skape fremdrift, frister o.l)dokumentere arbeidet og se at referater faktisk er det viktigste redskapet til progresjon og orden er større en de fleste tror.”(leder i “ungesekretærer” 02) Fordi det skrevne ord er det sanne ord, har vi makt til å vinkle praktisk talt alt vi vil til det vi vil…

Over til alvoret

Elevrådet har to sekretærer som fordeler arbeidet mellom seg, og de deltar begge på elevrådsmøtene og styremøtene. Dette arbeidet er formelt å skrive referater fra møtene , men som styremedlem og sekretær har man mulighet til å ta på seg langt flere oppgaver, og skape sin egen stilling etter egne tanker og impulser, og styrets behov. Som sekretær er det ingenting som heter “å gjøre for mye, eller å ta for stor plass”, samtidig som det er et trygt værv med klare definerte oppgaver.

Dokumentert av Agnes Lindberg, 3b

Sekretariatet gjennom tidene

2006: Agnes Lindberg, Ina Jiang.
2007: Ina Jiang, Bendik Elstad (trakk seg), Stian Seland (supplert), Elise Flåten Øygaren.
2008: Elise Flåten Øygaren, Katinka Tobiasson.
2009: Synnøve Sjøtveit, Viktor Nesheim.
2010: Jakob Kodjo Riksaasen Baiden, Amanda Carlson
2011: Kamalan Rashasingam, Sunniva Brate 1F/2F
2012: Anne Kari Henriksen, 1D, John Andre Seem, 2F
2013: ???
2014: 1) Agnes Nærland Viljugrein 1C / 2C (trakk seg), Jan Victor Qian 1C (supplert). 2) Kristoffer Edward Alfonso Huertas 2C / 3C
2015: 1) Maria Ruiz Ulltveit-Moe 1A/2A, 2) Sunniva Maria Lye 2C/3C
2016: 1) Maria Ruiz Ulltveit-Moe 2A/3A, 2) Kevin Chen 1E/2E -> Amy Bergset 3F
2017: 1) Mathilde Verne 2C/3C,  2) –