Rettighetsansvarlig

Rettigheter er kanskje det temaet det stilles flest spørsmål rundt både til og av elevrådet. Hvor kaldt kan det være i klasserommet før vi kan gå? Hvor mange prøver kan vi ha på en uke? Hva kan man få anmerkning for? Hvordan kan man klage på karakteren? Det vrimler av spørsmål, og som rettighetsansvarlig skal en sitte med svarene, eller i det minste finne dem.

Rettighetsansvarlig er et verv i elevrådstyret som har forslags- og talerett på vanlige elevrådsmøter (torsdager), men ikke stemmerett. Derimot har rettighetsansvarlig, som de andre styremedlemmene, alle rettigheter på styremøtene (mandager). Vervet innebærer arbeidsoppgaver relatert til våre rettigheter som elever, og det er ikke så rent få. Rettighetsansvarlig skal blant annet prøve å sørge for at alle elevene ved skolen kjenner til sine rettigheter, hvordan å dra nytte av dem og hvordan de skal gå fram om noen av disse mot formodning skulle bli brutt. En annen viktig oppgave er å være tilgjengelig og behjelpelig for de andre elevene om det skulle trenges. Rett og slett forsøke å være en ressursperson på sitt område.

I likhet med nesten alle de andre styrevervene har også rettighetsansvarlig et utvalg til hjelp og inspirasjon. Rettighetsutvalget gir rom for arbeidsdeligasjon og –fordeling, åpner for innspill og fruktbare diskusjoner, og bidrar til at flere elever får mulighet til å engasjere seg i rettighetssaker.

Av Katrine Øverlie Svela 3C

Rettsansvarleg gjennom tidene: 

2010: Teodor Ekblad Aagard, 2F
2011: Hans- Henrik Myhre, 1E/2E
2012: Natalia Isabella Hansen, 2F
2013: ???
2014: Catherine Zi Ying Xu 1D / 2D
2015: Rachel Navina Limalanathan 2C/3C
2016: Johanne Akebø 1E/2E