Økonomiansvarlig

Generelt om vervet

Som økonomiansvarlig i Elevrådsstyret har man forslags- og talerett på vanlige elevrådsmøter, men derimot ikke stemmerett. I Elevrådsstyret har den økonomiansvarlige, som alle de andre styrevervene, møte-, tale- og stemmerett. Vervet økonomiansvarlig innebærer å holde oversikten over Elevrådets økonomi, skrive budsjett og regnskap, skrive opp lister over innbetalinger fra f.eks. skap og skolegensere og generelt være en “rådgiver” over Elevrådets økonomiske situasjon i Elevrådsstyret. Arbeidsoppgavene kan variere fra år til år. F.eks. har Elevrådet i år fått oppgaven med å forvalte og styre Papirpengefondet etter elevenes interesser. For den økonomiansvarlige i år har det innebært å lede innstillingskomiteen Papirpengekomiteen, som behandler pengesøknader fra elevlagene ved Katta. Selv om vervet innebærer en god del organisatorisk ansvar og arbeid, er det muligheter for å engasjere seg på andre felt enn det som gjelder det økonomiske.

Hva kan arbeidsoppgavene være?

Du blir hva du spiser. Eller i en overført betydning: Vervet ditt blir til hva du gjør det til. I 2006 fikk Elevrådet ansvaret for å dele ut papirpengene (rundt 130000 kr) på en best og mest hensiktsmessig måte. Det ble bestemt å dele ut pengene ut til de mange elevlagene ved skolen. Som økonomiansvarlig ble noen av oppgavene å behandle søknadene som kom inn fra elevlagene og samtidig komme med en innstilling til Elevrådet.

Elevrådet (eller en Skolegenserkomitee) selger hvert år skolegensere og leier ut skap til skolens elever. Elevrådet får ingen inntekter av salg av skolegensere, men inntekter i fra skaputleie er blant Elevrådets viktigste inntektskilder. Dette er typisk arbeidsoppgave som ”må” gjøres. Her vil ansvaret ligge i det å føre lister og holde kontroll over pengestrømmen.

En annen oppgave har vært å søke etter alternative inntekskilder, dvs. søke om fondstilskudd som kan brukes til elevenes beste.

Mulighetene er mange og eksemplene er få!

Trenger man å ha økonomi på skolen for å bli økonomiansvarlig?

Svaret er et klart nei. Som økonomiansvarlig lærer du gjennom praksis og erfaring. Selv om det er en fordel å ha noen forkunnskaper, er det ingenting i veien for å lære i takt med å være økonomiansvarlig!

Dokumentert av Abi Banik, 2b

Økonomiansvarleg gjennom tidene

2007: Abi Saha Banik, 1B/2B.
2008: Armin Khoshnewiszadeh, 1E.
2009: Armin Khoshnewiszadeh, 2E.
2010: Mia Marie Wallgren Sohlman, 2A
2011: Felix Hasle, 1D/ 2D
2012: Henrik Leirtun, 1E
2013: ???
2014: Håvard Damm-Johnsen 2D / 3D (abdiserte), Ane Volla 2F / 3F (supplert)
2015: Awais M. Iqbal 2F/3F
2016: Ylja Lærgreid 2D/3D