Miljøansvarlig

Generelt om vervet

Miljøansvarlig er et verv på linje med de andre styremedlemmene dvs. ikke stemmerett på elevrådsmøter men forslags- og talerett. Utenom å ha de samme generelle arbeidsoppgaver som et styremedlem har, har jeg muligheten som miljøansvarlig å fordype meg i den spennende verden av miljø, naturlig nok. Men, miljø er så mye mer enn natur. Som miljøansvarlig fokuserer jeg både på fysisk og psykisk miljø, begge like viktig for en sunn arbeidsplass. For vi er jo alle små, flittige arbeidere.

I tillegg til å møte i styremøter, elevrådsmøter og arbeidsutvalgmøter holder AMU (skolens Arbeidsmiljøutvalg) jevnlig møter der det skal være en elevrepresentant tilstede. Dette ansvaret tilfaller miljøansvarlige ettersom sakene som diskuteres der omhandler arbeidsmiljøet på skolen.

Arbeidsoppgavene til miljøansvarlig er i hovedsak sentrert rundt arbeidsprogrammets kapittel om miljø. En liten nøtt på dette arbeidsprogrammet er kantinesaken. Men, hvem veit, kanskje nøtten skjuler en blomst som sakte men sikkert vokser til å bli et levedyktig moment i elevenes skolehverdag. For å gjøre akkurat denne skolehverdagen lettere for nye førsteklassinger holder vi på med å videreutvikle en svakt eksisterende fadderordning der vi vil skape kjennskap og brorskap, kanskje også vennskap(?) I hvert fall ønske førsteklassingene hjertelig velkommen som fullverdige gymnasiaster på Katta. En annen spennende sak på arbeidsprogrammet er Miljøfyrtårn der målet er å sertifisere skolen som akkurat dette.

Jeg føler at jeg i mitt verv heller har hatt en rolle som katalysator, men jeg skal jobbe mer med oppfølging og gjennomføring gjennom min periode. Til å hjelpe til med, forbedre og åpne miljøansvarliges arbeid ble det på årsmøte vedtatt at det skulle opprettes et arbeidsutvalg. Dette utvalget er nå på plass. En ressurssterk gruppe som jeg håper kan være med på å gjøre en forskjell.

Er du interessert i miljø, om du enten vil sitte i arbeidsutvalget, rett og slett har noen fruktbare forslag eller kun lyst på en diskusjon; ta kontakt!

Dokumentert av Ragnhild B. Ø. Skaugen, 2C.

Miljøansvarleg gjennom tidene

2007: Ragnhild Skaugen, 1C/2C.
2008: Ragnhild Skaugen, 2C.
2009: Lars Kristian Kullerud, 1B.
2009: Mathilde Tybring-Gjedde, 2C
2010: Axel Storebø, 1B
2011: Axel Storebø, 2B/ 3B
2012: Kai Liabøtrø, 2C
2013: ???
2014: Frøydis Sannan Akø 1B / 2B
2015: Hanne Thomassen Inderhaug 2C/3C
2016: Johanne Frost Klepp 2A/3A