Informasjonsansvarlig

Generelt om vervet

Informasjonsansvarlig er et verv i elevrådsstyret, med forslagsrett og talerett under vanlige elevrådsmøter, men som mangler stemmerett. Hovedoppgaven til innehaveren av dette vervet, ved siden av det å ta stilling til de saker som tas opp i styret, er å være en fysisk informasjonskanal som overfører informasjon fra elevrådet til elevene på skolen. Den informasjonsansvarlige stiller opp til to faste møter i uken: elevrådsmøtet og styremøtet. Elevrådsmøtet holdes som regel hver torsdag, mens styremøtet holdes helt nede i 1. etasje på styrets eget administrative rom (hver mandag).

Det tekniske og det humane

Vervet pålegger en viss teknisk ferdighet hos den ansvarlige. Likevel er det feil å tolke stillingen som noe som må overlates til en alt-mulig-mann (eller kvinne). Nå som nettsiden allerede har slått sin rot, ligger muligheten åpen for alle styremedlemmer å administrere den. Det vil med andre ord si, jo enklere jo bedre. Selv om den informasjonsansvarlige i første omgang har ansvaret for nettsiden, er det flere ting som kan rådføres med de andre i styret, og dermed unngå overbelastet arbeidsmengde. Det er viktig at den ansvarlige med jevn mellomrom rapporterer til styreledelsen om eventuelle forandringer i sammensetningen av nettsiden, og tar initiativ når det gjelder å få tak i informasjon.

Det behøver ikke være en grense på de muligheter man har som informasjonsansvarlig. I seg selv er den en viktig og ikke minst nødvendig stilling for å kunne opprettholde en gjensidig kommunikasjon mellom elevrådet og elevene. Det faktum at en elektronisk informasjonsportal har blitt opprettet betyr nemlig ikke at vedkommendes oppgave avsluttes der. Den informasjonsansvarlige behøver ikke være en scenearbeider som jobber i bakgrunnen, men må gjerne komme frem og være den som personlig trekker i informasjonstråden, som ikke bare noterer seg det som blir gjort av elevrådet alene, men også lytter til elevenes behov og ta det direkte opp i styret.

Dokumentert av Fumi Boysen, 3F

Tidlegare informasjonsansvarlege

2007: Fumi Boysen, 2F/3F.
2008: Andrea Marie Dale Wefring, 1A (trakk seg mars 2008), Stian, 2B (supplert).
2009: Katinka Tobiasson, 2E.
2010: Ada Gimnes Jarøy, 1B
2011: Sylvia James, 1F/ 2F
2012: Patricia Lange Zemer, 2D
2013: ???
2014: Olav Lund Vigerust 2D / 3D
2015: Ask Brynjar Bruun Sejersted 2C/3C
2016: Simon Seland 1F/2F