Retningslinjer for Papirpengefondet

1. Pengene i fondet skal gagne elevene ved å stimulere til elevlagsvirksomhet og andre elevaktiviteter.
2. Fondet skal sikre elevenes interesser.
3. Elevene skal se konkrete resultater fra de som har søkt om penger.
4. Søkere kan få innvilget bevilgninger lenge før prosjektet gjennomføres.
5. Penger fra fondet skal spres til forskjellige elevlag som driver med ulike aktiviteter.
6. Penger kan også bli innvilget til rene prosjekter som ikke er arrangert av de formelle elevlagene.
7. Bevilgningskomiteen er første innstans som mottar søknader, forbereder behandlinger og innstiller på søknadene
8. Alle søknader må tas opp i klassene før Elevrådet tar stilling til dem.
9. Søkere må presentere sine søknader på et Elevrådsmøte.
10. Bevilgningskomiteen er første innstans som mottar søknader, forbereder behandlinger og innstiller på søknadene
11. Om det er blitt innvilget søknader hvor det viser seg at pengene ikke blir brukt i henhold til søknaden, kan Elevrådet avgjøre at pengene skal betales tilbake til fondet.

Retningslinjene for Papirpengenefondet er vedtatt på Elevrådets Årsmøte 13.02.07.