Årsmøte på fredag

Det begynner å nærme seg elevrådets årsmøte! I år skal vi både behandle vedtekter, budsjett, regnskap og arbeidsprogram, samt velge kontrollkomite. Det er mulig å melde seg på som observatør, selv om vi ikke garanterer at dere kommer med. Innkalling ligger her.

Nytt styre

Elevrådsstyret for 2017 er:

Leder: Mathilde 2C

Nestleder: Stephen 1F

Økonomiansvarlig: Eline 1A

Informasjonsansvarlig: Bendik 1A

Miljøansvarlig: Ella 1E

Rettighet- og undervisningsansvarlig: Sarosh 1D

Sekretær 1: Alex 1B

Sekretær 2: Norunn 2A

Vi ser alle frem til et produktivt år, og håper dere tar kontakt om dere har saker! (Kontaktdetaljer finnes under Om elevrådet -> Elevrådsstyret)

Vedtekter 2014

Hei!

Vedtekene er nå fiks ferdige og er å finne under dokumenter i toppmenyen. Her er lenke for de late. Det er nedlastningslenke for .pdf og .docx for dem som måtte ønske det.

Jeg vil rette en stor takk til sekretærene som har lagt ned en del tid i dette. Takk også til Tor (3A) som har hjulpet til med redaksjonelle endringer.

Hvis dere mener noe er feil i vedtekene gi gjerne beskjed!

Hilsen Arild