Nytt bistandsprosjekt

Fredag 5. mai holder vi valg av nytt bistandsprosjekt til neste år, i en uravstemning der hele skolen kan stemme. Alternativene er Operasjon Dagsverk eller et prosjekt fra Plan, men om noen vil foreslå et nytt prosjekt kan dere sende mail til leder@elevradet.no. Tirsdag 2. mai vil OD presentere sitt prosjekt, mens Plan gjør det torsdag 4. mai. Alt vil foregå i aulaen.

Årsmøte på fredag

Det begynner å nærme seg elevrådets årsmøte! I år skal vi både behandle vedtekter, budsjett, regnskap og arbeidsprogram, samt velge kontrollkomite. Det er mulig å melde seg på som observatør, selv om vi ikke garanterer at dere kommer med. Innkalling ligger her.