Resultater av valg!

På møtet 29.10, holdt elevrådet et valg av nye representanter i skolemiljøutvalget, kulturkomiteen, samt. midlertidig nestleder for resten av perioden fram til jul.

Styret vil herved takke for et godt valg! Vi gleder oss til å jobbe med dere den siste perioden!

Nestleder: Kevin 1E

Skolemiljøutvalg:
1. trinn: Mathilde 1C
2. trinn: Ylja 2D
3. trinn: Frøydis 3B

Kulturkomiteen:
Tillitsvalgte i G-klassene
Emilia 1E
Vivi 1A
Maria 2A