Velkommen til Åpen Dag på Katta!

Velkommen til alle elever som kan tenke seg å begynne på Katta!

Elevrådet ved Katta er blant de beste i landet, og er definitivt hardtarbeidende og engasjerende. Vi kjemper for våre interesser og rettigheter, og sørger for at vi blir hørt. Vi trenger flere engasjerte mennesker som ønsker å være med på å skape et sosialt og inkluderende miljø med elever som er opptatt av å trives på skolen.

VI LÆRER IKKE FOR SKOLEN, MEN FOR LIVET.

Non Scholae sed vitae discimus.

Årets første elevrådsmøte

Til: Tillitsvalgte v/Oslo katedralskole

Fra: Elevrådsstyret


Kopi: Rektor

Innkalling til elevrådsmøte

Det innkalles med dette til elevrådsmøte torsdag 05. januar kl 11:35 på rom 201.

Sak 1: Konstituering

Valg av ordstyrer og referent. Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden.

Sak 2: Presentasjon av ny leder og nestleder

Den ferske lederduoen presenterer seg. 

Sak 3: Informasjon om valg av miljøansvarlig

Sak 4: Informasjon om valg av økonomiansvarlig

Sak 5: Informasjon om valg av rettighetsansvarlig

Sak 6: Informasjon om valg av informasjonsansvarlig

Sak 7: Informasjon om valg av sekretær

Sak 8: ”Det må fikses”-liste

Sak 9: Valg av SG-representant fra 3.trinn

Sak 10: ”Fremme sak i elevrådet”

Sak 11: Eventuelt