Vasking av skap

Det er veldig viktig at alle vasker skapene sine grundig innen fredagen (19.06) og fjerner alle klistremerker på skapdørene. Ordningen slik den har vært nå, er at elevrådet får 50 000 kr fra Stiftelsen hvert halvår. Haken er at alle kostnader som kommer som et resultat av hærverk i regi av elever, vil trekkes ifra denne summen. Stiftelsen har befaring rundt torsdag neste uke, så skolen begynner derfor å vaske allerede på mandagen. Alle skap som ikke er vasket ordentlig til da, må enten renses av vaktmester eller byttes ut. Dette gir unødvendige kostnader for skolen og elevrådet som heller kunne blitt brukt på elevene i form av subsidiering og annet moro senere.

Vi beklager sen melding, men håper alle får gjort det likevel.
TL;DR Alle skapdører det er / har vært klistremerker på må vaskes grundig før fredag 19.

Rett på annullert eksamen

En ny eksamensordning gjorde at osloskolene kunne velge om det skulle være lov med hjelpemidler som Wikipedia og SNL under norskeksamen. Dette fikk imidlertid ikke alle med seg, og det har ført til ulik praksis hos skolene. En sensor kan få to bunker, der den ene har fått bruke hjelpemidler og den andre ikke. Det er selvfølgelig ikke rettferdig, og elever som har tatt eksamen blant annet ved OKS har rett til å søke om annullering av eksamen. Standpunktkarakter til sommeren blir da stående, og/eller eksamen kan tas på nytt til høsten.

Fine artikler med bl.a. rektor Eva Blomfeldt & EOO-leder/Elev ved OKS, Rahman Aktar Chaudhry:

Pengestøtte

Har du et prosjekt eller en aktivitet du veldig gjerne vil gjennomføre, men vet ikke hvor du får pengene fra? Det kan være vanskelig å finne ut av hvor man kan søke penger, så nedenfor har vi satt sammen en liste over de vanligste kildene for ungdom.

1. Elevrådet
leder@elevradet.no
nestleder@elevradet.no

Mal pengestøtte

2. Frifond
http://www.frifond.no/hjelp/veiledning

3. Kattas venneforening
sic.mobil@online.no

4. Kattas legater / Stiftelsen
eho@oslokatedralskole.no

5. Ledelsen
eva.blomfeldt@ude.oslo.kommune.no              
vibeke.kjesbu@ude.oslo.kommune.no

Årsmøte ’15

Nå er det endelig tid for årets første og siste årsmøte! Vil du være med på å bestemme bl.a. arbeidsprogram og budsjett? Hva er det elevrådet skal gjøre i år? Hvor mye penger skal elevrådet bevilge til de forskjellige områdene?

Ikke gå glipp av denne sjansen! I morgen er dagen å komme.

Oppmøte kl. 08:45
Torsdag 12. februar
Thon Hotel Vika Atrium (Munkedamsveien 45)

Ytterligere informasjon kan være å finne i meldingen / mailen som har blitt sendt til alle tillitsvalgte.

UBM-undersøkelse

På torsdagen 12. februar, samtidig med årsmøtet, skal elevrådet delta på UBM, kort for Ungdommens Bystyremøte. Dette er en av Oslos viktigste arenaer for ungdomsmedvirkning, og da er det klart at en skole som Oslo katedralskole har mange elever med forskjellige meninger ang. temaene som tas opp.

For å representere elevene på best mulig måte, har vi laget et lite spørreskjema for å få en nogelunde oversikt over hvilke forslag representantene våre skal stemme på.

OBS: Undersøkelsen er helt anonym.

https://docs.google.com/forms/d/18fjj3VEJLRZOEfYNqenkk5Zn3tebF3H6EUVlPlmLS8Y/viewform?usp=send_form