Årsmøte ’15

Nå er det endelig tid for årets første og siste årsmøte! Vil du være med på å bestemme bl.a. arbeidsprogram og budsjett? Hva er det elevrådet skal gjøre i år? Hvor mye penger skal elevrådet bevilge til de forskjellige områdene?

Ikke gå glipp av denne sjansen! I morgen er dagen å komme.

Oppmøte kl. 08:45
Torsdag 12. februar
Thon Hotel Vika Atrium (Munkedamsveien 45)

Ytterligere informasjon kan være å finne i meldingen / mailen som har blitt sendt til alle tillitsvalgte.

UBM-undersøkelse

På torsdagen 12. februar, samtidig med årsmøtet, skal elevrådet delta på UBM, kort for Ungdommens Bystyremøte. Dette er en av Oslos viktigste arenaer for ungdomsmedvirkning, og da er det klart at en skole som Oslo katedralskole har mange elever med forskjellige meninger ang. temaene som tas opp.

For å representere elevene på best mulig måte, har vi laget et lite spørreskjema for å få en nogelunde oversikt over hvilke forslag representantene våre skal stemme på.

OBS: Undersøkelsen er helt anonym.

https://docs.google.com/forms/d/18fjj3VEJLRZOEfYNqenkk5Zn3tebF3H6EUVlPlmLS8Y/viewform?usp=send_form

Vedtekter 2014

Hei!

Vedtekene er nå fiks ferdige og er å finne under dokumenter i toppmenyen. Her er lenke for de late. Det er nedlastningslenke for .pdf og .docx for dem som måtte ønske det.

Jeg vil rette en stor takk til sekretærene som har lagt ned en del tid i dette. Takk også til Tor (3A) som har hjulpet til med redaksjonelle endringer.

Hvis dere mener noe er feil i vedtekene gi gjerne beskjed!

Hilsen Arild

Protoundersøkelsen

I et forsøk på å finne nye bruksområder for domenet elevradet.no vil Elevrådsstyret begynne med spørreundersøkelser på denne siden. Denne første testundersøkelsen går ut på om nye elever på Katta skal få utdelt skolePC-er.
Hvis dere har andre gode forslag til hva denne siden kan brukes til, utover en logg over elevrådets arbeid, vennligst send en e-post til informasjon(a)elevradet.no

Ungdomspanel – Røde Kors

Café Condio/Majorstuen Røde Kors ressurssenter for ungdom holder på med å sette sammen et ungdomspanel bestående av gutter og jenter fra 13 til 19 år tilknyttet ulike ungdoms- og videregående skoler i Oslo. Ungdomspanelet vil fungere som ungdommens stemme i møter sammen med ledelsen på Café Condio fire ganger i året, og skal bidra til at Café Condios «blikk» hele tiden rettes i riktig retning slik at ungdomstilbudet blir så godt som mulig.

Marte Skjerping har lagt ved utlysningen til ungdomspanelet. De ønsker at elevråd på hver skole skal få utnevne en representant til panelet innen 19. april 2013. Vervet er frivillig, men de tilbyr verdifull erfaring, referanse fra Oslo Røde Kors på CV og mat, drikke og hyggelig stemning på alle møter.

(Redigert mail fra Marte Skjerping)

Ungdomspanel – Røde Kors

Ungdomspanel (1)