Vedtekter 2014

Hei!

Vedtekene er nå fiks ferdige og er å finne under dokumenter i toppmenyen. Her er lenke for de late. Det er nedlastningslenke for .pdf og .docx for dem som måtte ønske det.

Jeg vil rette en stor takk til sekretærene som har lagt ned en del tid i dette. Takk også til Tor (3A) som har hjulpet til med redaksjonelle endringer.

Hvis dere mener noe er feil i vedtekene gi gjerne beskjed!

Hilsen Arild

Protoundersøkelsen

I et forsøk på å finne nye bruksområder for domenet elevradet.no vil Elevrådsstyret begynne med spørreundersøkelser på denne siden. Denne første testundersøkelsen går ut på om nye elever på Katta skal få utdelt skolePC-er.
Hvis dere har andre gode forslag til hva denne siden kan brukes til, utover en logg over elevrådets arbeid, vennligst send en e-post til informasjon(a)elevradet.no

Ungdomspanel – Røde Kors

Café Condio/Majorstuen Røde Kors ressurssenter for ungdom holder på med å sette sammen et ungdomspanel bestående av gutter og jenter fra 13 til 19 år tilknyttet ulike ungdoms- og videregående skoler i Oslo. Ungdomspanelet vil fungere som ungdommens stemme i møter sammen med ledelsen på Café Condio fire ganger i året, og skal bidra til at Café Condios «blikk» hele tiden rettes i riktig retning slik at ungdomstilbudet blir så godt som mulig.

Marte Skjerping har lagt ved utlysningen til ungdomspanelet. De ønsker at elevråd på hver skole skal få utnevne en representant til panelet innen 19. april 2013. Vervet er frivillig, men de tilbyr verdifull erfaring, referanse fra Oslo Røde Kors på CV og mat, drikke og hyggelig stemning på alle møter.

(Redigert mail fra Marte Skjerping)

Ungdomspanel – Røde Kors

Ungdomspanel (1)

Innkalling til høstsymposium 2012

Alle dokumentene som er nødvendige for å møte forberedt til høstsymposiet er nå blitt lastet opp!

Det er ennå ikke for sent å komme med endringer og ideer til vedtektene – DU har fortsatt sjansen til å virke arbeidsprogrammet til Elevrådet!

 

OPPMØTE:

Dag 1 – Mandag 29.10    8:15 i aulaen

Dag 2 – Tirsdag 30.10     8:30 i aulaen

PS. I år blir høstsymposiet holdt senere enn det som er vanlig grunnet åpningen av nybygget på Katta.

 

 

Viktig informasjon!

Endringer i tidspunkt for oppmøte i morgen, mandag 13. februar:

Alle møter opp under engelen på Katta PRESIST kl. 08.30. Vi MÅ rekke en t-bane fra Nationaltheateret kl. 08:52, men alle må møte opp på skolen – ikke møt opp på Nationaltheateret. Det ble gjort endringer fordi bussen fra Røa T til Sørkedalen skole (buss 41) bare går en gang i timen. Vi må rekke den som går kl. 09.12 fra Røa T (i Vækerøveien). Vi drar samlet i puljer (trinnvis). Marthe Andrea, Anne Kari og John Andre er ansvarlige for 1. trinn. Sylvia og Patricia er ansvarlige for 2. trinn, og Kai og Natalia for 3. trinn.